Vedení a pedagogičtí pracovníci školy

Vedení školy

Mgr. Matějková Marie 

ředitelka, třídní učielka I. ( 1. a 3. ročník )
 


Pedagogičtí pracovníci

Bc. Iva Kuhajdíková
třídní učitelka II. (2., 4. a 5. ročník )

Bc. Barbora Kira Klapková

učitelka Prv, Př, Hv, Tv, Vv, Pč

Tereza Bělohlávková

vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga

Jana Trchalíková

asistentka pedagoga

 


Mateřská škola

Fejfarová Jelena

Bc. Barbora Dubnová

učitelky MŠ

 

 

 

 


Nepedagogičtí pracovníci:

Andrea Karbanová

účetní

Veronika Lemberková

vedoucí školní jídelny

kuchařka

 

Hynková Alena
kuchařka

 

Kožená Lenka
školnice

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Dolany, okres Náchod Dolany 84 telefon : 734 620 990 dolany.skola@gmail.com